Voor wie geschikt?

De hypotheekobligaties zijn geschikt voor vastgoedpartijen en het MKB met een (her)financieringsbehoefte. Essentieel is dat de financieringsaanvraag voldoende hypothecaire garanties kan verstrekken.

De aanvrager dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Voorwaarden vastgoed

  • Het recht van 1e hypotheek moet kunnen worden afgegeven.
  • De maximale financiering is 70% van de taxatiewaarde.
  • Er zijn recente taxatierapporten van erkende taxateurs beschikbaar.