Werkwijze

Uit alle (her)financieringsaanvragen selecteren wij allereerst de kandidaten die een dekking kunnen bieden van ruim 140%. Overige aanvragen vallen automatisch af.

Met ons team van deskundigen doen wij vervolgens de beoordeling van de financieringsaanvraag. Er wordt onder andere gekeken naar de taxaties van het onderliggende vastgoed, de solvabiliteit, de winstgevendheid, de toekomstperspectieven en de risico’s.

Vervolgens worden de voorwaarden, zoals de hypothecaire garantiestelling van het vastgoed, bepaald. Daarna regelen wij alle formaliteiten van de obligatielening. Ten slotte wordt de inschrijving hierop opengesteld.