Onze dienstverlening

Het 1e Hypotheek Fonds verzorgt (her)financiering voor vastgoedpartijen en het MKB.

Wij stellen private investeerders in staat om deze ondernemingen te financieren.

  • Voor private investeerders is het interessant om de financieringsrol van de bank over te nemen. Zij krijgen een hogere rentevergoeding dan op een spaarrekening.
  • Daarnaast nemen private investeerders de zekerheidspositie in die normaliter banken innemen bij het afgeven van een lening.

Via het 1e Hypotheek Fonds investeert u uitsluitend in obligaties met het recht van 1e hypotheek. De obligaties zijn voor tenminste 140% gedekt door het onderliggende onroerend goed. Ze geven een vaste rente van 5% per jaar en hebben een vaste looptijd.

Bij het beoordelen van financieringsaanvragen werken we samen met professionals op financieel, juridisch en notarieel gebied.