Risico's

Investeren bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het prospectus.

Wij raden u aan om van elke beleggingspropositie het prospectus/informatiememorandum aandachtig te bestuderen. Hierin is alles vermeld wat van belang is en het dient de basis te zijn voor het vormen van uw beslissing.