U bent de bank

De 1e Hypotheek Obligaties van het 1e Hypotheek Fonds werken niet met banken, maar met private investeerders. U neemt de rol van de bank over. Hierdoor kunnen wij onze investeerders een aantrekkelijke rente bieden met de zekerheid die normaliter aan de bank gegeven wordt, namelijk het recht van 1e hypotheek op het onderliggende vastgoed.

Waarom geen bankfinanciering?
Sinds de bankencrisis van 2008 hebben de toezichthouders wereldwijd de kapitaaleisen aan banken aanzienlijk verzwaard. De zogeheten Basel II- en Basel III-afspraken dwingen banken om meer eigen vermogen aan te houden tegenover vastgoedfinancieringen en bedrijfsleningen. De winstgevendheid van banken was lange tijd onvoldoende om de door de crisis sterk geslonken kapitaalbuffers aan te vullen. Nieuwe kredieten worden hierdoor nauwelijks meer verleend en oude kredieten niet langer verlengd. Ook de Nederlandsche Bank concludeert inmiddels dat vastgoedpartijen en het MKB andere kanalen moeten vinden voor het aantrekken van kapitaal.