Werkwijze

Uit alle (her)financieringsaanvragen selecteren wij allereerst de kandidaten die een dekking kunnen bieden van tenminste 140%. Overige aanvragen vallen automatisch af.

Met ons team van deskundigen beoordelen wij de financieringsaanvraag. Er wordt onder andere gekeken naar de taxaties van het onderliggende vastgoed, de solvabiliteit, de winstgevendheid, de toekomstperspectieven en de risico’s van de uitgevende onderneming.

Daarna regelen wij alle formaliteiten van de obligatielening. Ten slotte wordt de inschrijving op de obligaties opengesteld.

Investeerders gaan bij de inschrijving akkoord met de leningsvoorwaarden: deze worden omschreven in het prospectus van de desbetreffende lening. Vanzelfsprekend wordt de hypothecaire zekerheid notarieel vastgelegd. Obligatiehouders worden opgenomen in het register van obligatiehouders. Wij zorgen voor de afwikkeling van de contracten en zorgen ervoor dat de rente en de aflossingen door de uitgevende instelling tijdig worden betaald.