1e Hypotheekobligatie 10
Vaste rente
5% of 5,5% per jaar
Uitkeringen
per maand
Deelnamegrens
€ 20.000
Looptijd
4 jaar
Dekking
145% bij uitgifte
Zekerheid
recht van 1e hypotheek
Bekijk ons gerust door een kritische bril
Vraag hier de brochure aan

Uw wensen

Bedrag:
Mijn beslissing over definitieve deelname neem ik uiterlijk op:
Waar?
Wanneer?

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Hartelijk dank voor uw belangstelling. Wij zullen u op korte termijn de gevraagde informatie per e-mail en reguliere post toezenden.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@1ehypotheekfonds.nl.

Hypotheekobligatie 10 is voltekend en gesloten voor inschrijving. Sheldon Invest zal u de gevraagde informatie toezenden, maar zuiver ter informatie.

Uw aanvraag is goed ontvangen

Sheldon Invest zal u de gevraagde informatie toezenden en contact met u opnemen.

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op:

020 – 54 737 20

info@1ehypotheekfonds.nl

Meer informatie voor investeerders

5% - 5,5% Gedekte obligatielening

Zo werkt het
U koopt gedekte 1e Hypotheekobligaties 10. Hiermee wordt de herfinanciering mogelijk van het betreffende gebouw in Veenendaal. In dit pand bevinden zich 81 kleine zorgappartementen, een kinderdagverblijf en een sportschool. De huuropbrengsten worden aan de onderneming betaald. De onderneming kan hiermee de rente aan haar obligatiehouders uitkeren en andere kosten voldoen. Er wordt niet met banken gewerkt, alleen met investeerders.

Gedekte obligaties
De obligatielening heeft – op het moment van uitgifte – een dekking van 145%. Dat houdt in dat de waarde van het onderpand 45% hoger is dan de hoogte van de obligatielening. Als obligatiehouder heeft u (via de stichting) het recht van 1ᵉ hypotheek op het betreffende vastgoed.

Video uitleg

Uitleg 1e hypotheekobligatie

Waarom geen financiering bij een grootbank?

Voor wie zijn obligaties een goede keuze

Ons trackrecord

Wat is een 1e Hypotheekobligatie?

Onze staat van dienst

Het 1e Hypotheek Fonds BV heeft een goed trackrecord opgebouwd. Er zijn inmiddels negen hypotheekobligaties bij investeerders geplaatst. Gezamenlijk hebben deze een omvang van ruim € 23 miljoen. Hiervan is inmiddels meer dan € 16 miljoen weer terugbetaald aan de investeerders. Alle obligatieleningen presteren conform de gestelde prognoses.

AfgelostOmvang in €Datum aflossing
Hypotheekobligatie I1,25 miljoen2020
Hypotheekobligatie II2,2 miljoen2020
Hypotheekobligatie III1,7 miljoen2021
Hypotheekobligatie IV2,6 miljoen2019
Hypotheekobligatie V1,8 miljoen2022
Hypotheekobligatie VI4 miljoen2021
Hypotheekobligatie VII3,1 miljoen2022
Actieve fondsenOmvang in €Datum aflossing
Hypotheekobligatie VIII4,6 miljoenAflossing per 2024
Hypotheekobligatie IX2,48 miljoenAflossing per 2025
Hypotheekobligatie X9,58 miljoenAflossing per 2027

Sheldon Invest werkt als plaatsingsagent voor deze 1e hypotheekobligaties. Via deze onderneming kon u de 1e hypotheekobligaties aankopen. Voor het verlenen van deze beleggingsdiensten beschikt zij reeds 15 jaar Sheldon Invest over de benodigde vergunning van de AFM.

Sheldon Invest zal u de gevraagde informatie toezenden en contact met u opnemen.

Risico's en overige informatie

Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement.

Investeerders dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. U wordt geacht om het informatiememorandum van elke belegging aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s wordt verwezen naar het hoofdstuk "Risicofactoren" uit elk informatiememorandum.

Betrokken partijen en hun rol

De uitgevende instelling
Dit is de onderneming waarvan u de 1e hypotheekobligaties koopt. Zij realiseert hiermee de gewenste vastgoedfinanciering.

1e Hypotheek Fonds BV
Het 1e Hypotheek Fonds is serviceprovider, zij werkt voor de uitgevende instelling. Haar taak bestaat voornamelijk uit het opstellen van het informatiememorandum. Hierin komt alles te staan wat belang is bij de uitgifte van 1e hypotheekobligaties. 1e Hypotheek Fonds BV is dus niet de aanbieder, uitgevende instelling of plaatsingsagent van de 1e hypotheekobligaties.

Sheldon Invest BV
Sheldon Invest is plaatsingsagent, zij werkt voor de uitgevende instelling. Via deze onderneming kunt u de 1e hypotheekobligaties aankopen. Het informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via (de website van) Sheldon Invest BV. Zij is aangesteld als emissiekantoor door de uitgevende instelling. Voor deze werkzaamheden heeft zij een doorlopende vergunning van de AFM.

Door het versturen van uw gegevens verleent u Sheldon Invest BV en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten en om lookalike-profielen te creëren. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl.