Onze dienstverlening

Wij vragen

 • Minimaal 6% rente per jaar
 • Geen tussentijdse aflossing
 • Maximale LTV 70%
 • Recht van 1e hypotheek, verpanding huur
 • (Gedeeltelijk) persoonlijke borgstelling
 • Taxatierapport

Wij bieden

 • Snelle beoordeling van uw aanvraag
 • Geen voorbehoud van funding
 • Financieringen van € 1,5 tot € 12 miljoen
 • Looptijd vanaf 3 jaar
 • Geen brug- of bouwfinanciering

Werkwijze in 4 stappen

Algemeen
Wij beginnen onze werkzaamheden met het beoordelen van uw financieringsaanvraag. De primaire voorwaarde is dat er ruime hypothecaire zekerheden kunnen worden gesteld. Na een positieve beoordeling van een aanvraag, verzorgen wij de opzet en de ontwikkeling van de hypotheekobligaties voor uw financiering.

Een belangrijk onderdeel hierbij is het opstellen van professionele leningdocumentatie in de vorm van een helder en duidelijk informatiememorandum. Hiervoor maken wij gebruik van notarissen, advocaten en accountants. Het 1e Hypotheek Fonds BV werkt op juridisch, fiscaal en notarieel gebied alleen met gespecialiseerde partijen.

Zo werkt het

Aan het verstrekken van een financiering zijn condities verbonden. Deze variëren per financiering en zijn van geval tot geval afhankelijk van de omstandigheden. Wij hanteren de volgende basiscondities.

Rente

Rentevergoeding
De minimale rente bedraagt 6% op jaarbasis. Maar rentepercentages op financieringen variëren van geval tot geval en is afhankelijk van verschillende factoren. Belangrijke rol bij het bepalen hiervan spelen de LTV, de huurstroom en de financiële situatie van de onderneming.

Afsluitprovisie
Naast de rentevergoeding betaalt u een eenmalige provisie over de leensom. Deze provisie is een percentage van de leensom en wordt gevraagd voor alle werkzaamheden die het verstrekken van de financiering mogelijk maken. De hoogte van dit percentage is gerelateerd aan de hoogte van de leensom.

Aflossing
Iedere financiering zal in beginsel tijdens de gehele looptijd aflossingsvrij zijn.

Omvang

Er kunnen financieringen worden verstrekt van € 1,5 miljoen tot € 12 miljoen. Hierbij is geen voorbehoud van funding, dus u bent zeker van uw financiering.

Looptijd

De looptijden van de financieringen liggen tussen 3 jaar en maximaal 4 jaar. Aan het eind van de looptijd lost u de lening in een keer volledig af. U hoeft dus tussentijds niet op de lening af te lossen.

LTV

Bij het verstrekken van een financiering mag de Loan to Value-ratio niet meer dan 70% bedragen.

Financieel

Positief eigen vermogen
De entiteit waar de financiering aan wordt verstrek, dient over een positief eigen vermogen te beschikken.

Positieve kasstroom
Om in aanmerking te komen voor een financiering dient u te beschikken over een DSCR die groter is dan 1 (DSCR = Discounted Service Coverage Ratio).

Zekerheid

Als zekerheid wordt altijd het recht van 1e hypotheek gevestigd op het gefinancierde vastgoed. Tevens vestigen wij zekerheid in de vorm van verpanding van de huurinkomsten. In veel gevallen worden er nog aanvullende zekerheden geëist als bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) persoonlijke borgstelling van de ondernemer.

Type

Er worden alleen seniorfinancieringen verstrekt. Dit kunnen tevens herfinancieringen zijn. Het gaat veelal om bestaand vastgoed met langere huurcontracten. Er worden geen brug- en bouwfinancieringen verstrekt.

Vastgoed

In de basis financieren wij alle typen vastgoed. Maar voor bijvoorbeeld winkelvastgoed gelden bijvoorbeeld strengere voorwaarden dan voor een distributiecentrum. Vanzelfsprekend kijken wij goed naar de kwaliteit van het vastgoed. De locatie/ligging, de staat van onderhoud, maar ook naar de kwaliteit en de samenstelling van de huurders.

Taxatie

Gekeken wordt naar de marktwaarde in de huidige staat (as is). Een taxatie mag niet ouder dan 6 maanden zijn en moet voldoen aan de RICS-voorwaarden.

Vervolg

Na het uitboeken van een financiering dient u ons periodiek van informatie te voorzien. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de jaarrekening, de halfjaarcijfers, maar ook om de hertaxatie en de actuele huurlijst.

Quick Scan offerte aanvragen?

Heeft u een financieringsaanvraag? Wilt u een Quick Scan offerte ontvangen?

Vul hieronder uw gegevens in. Wij zullen u de Quick Scan offerte binnen 2 uur toesturen. Wilt u direct een relatiebeheerder spreken? Wij zijn bereikbaar via 020 54 737 20.

Client Due Diligence

Conform de Wwft en Sanctiewet voeren wij een cliëntonderzoek (CDD) uit. Van de aspirant-leningnemer wordt een CDD- risicoanalyse gemaakt, waarna een risicoprofiel wordt opgesteld. Afhankelijk van de uitkomst van deze analyse wordt er - al dan niet - aanvullend cliëntonderzoek verricht. Hiermee voldoen wij aan onze wettelijke verplichtingen. Het succesvol doorlopen van onze CDD-procedure is een voorwaarde voor het kunnen verkrijgen van de beoogde financiering.