Informatie downloaden?

Op deze pagina treft u informatie aan over ons bedrijf. Wilt u fondsdocumentatie downloaden dan is dit mogelijk via de website van onze plaatsingsagent, Sheldon Invest.

Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting, dan staan wij u graag te woord.

Fondsdocumentatie downloaden

Met 1e hypotheekobligaties investeert u uitsluitend met de dekking van het recht van 1e hypotheek. De documenten in de downloads hebben betrekking op de uitgifte van de betreffende obligaties. Het informatiememorandum met alle bijbehorende stukken dient de basis te vormen van uw aankoopbeslissing. U wordt geacht om het informatiememorandum aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is.

Heeft u interesse in deze obligaties? Wilt u het informatiememorandum met alle bijbehorende stukken downloaden? Dan kan dit alleen via de website van Sheldon Invest.

Sheldon Invest werkt als exclusieve plaatsingsagent van deze 1e hypotheekobligaties. Zij mag deze stukken publiceren. Voor het verlenen van deze beleggingsdiensten beschikt zij reeds 15 jaar Sheldon Invest over de benodigde vergunning van de AFM.

Heeft u interesse in de downloads? Klik dan op deze knop, u wordt automatisch naar de website van Sheldon Invest doorgezonden.

Documentatie downloaden: 1e Hypotheek Fonds BV

Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting, dan staan wij u graag te woord.

Risico's en overige informatie

Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement.

Investeerders dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. U wordt geacht om het informatiememorandum van elke belegging aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s wordt verwezen naar het hoofdstuk "Risicofactoren" uit elk informatiememorandum.

Betrokken partijen en hun rol

De uitgevende instelling
Dit is de onderneming waarvan u de 1e hypotheekobligaties koopt. Zij realiseert hiermee de gewenste vastgoedfinanciering.

1e Hypotheek Fonds BV
Het 1e Hypotheek Fonds is serviceprovider, zij werkt voor de uitgevende instelling. Haar taak bestaat voornamelijk uit het opstellen van het informatiememorandum. Hierin komt alles te staan wat belang is bij de uitgifte van 1e hypotheekobligaties. 1e Hypotheek Fonds BV is dus niet de aanbieder, uitgevende instelling of plaatsingsagent van de 1e Hypotheekobligaties.

Sheldon Invest
Sheldon Invest is emissiekantoor, zij werkt ook voor de uitgevende instelling. Via deze onderneming kunt u de 1e hypotheekobligaties aankopen. Het informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via (de website van) Sheldon Invest BV. Zij is aangesteld als emissiekantoor door de uitgevende instelling. Voor deze werkzaamheden heeft zij een doorlopende vergunning van de AFM.

Door het versturen van uw gegevens verleent u het Sheldon Invest BV en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten en om look-a-likeprofielen te creëren. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard, Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl.