1e Hypotheekobligatie 10

Vaste rente5% per jaar Serie A
5,5% per jaar Serie B
Minimale deelname€ 20.000 Serie A
€ 25.000 Serie B (minimale afname 4 stuks)
Looptijd4 jaar
UitkeringenPer maand
Dekking bij uitgifte145%

5% - 5,5% Gedekte obligatielening

Zo werkt het
U koopt gedekte 1e Hypotheekobligaties 10. Hiermee wordt de herfinanciering mogelijk van het betreffende gebouw in Veenendaal. In dit pand bevinden zich 81 kleine zorgappartementen, een kinderdagverblijf en een sportschool. De huuropbrengsten worden aan de onderneming betaald. De onderneming kan hiermee de rente aan haar obligatiehouders uitkeren en andere kosten voldoen. Er wordt niet met banken gewerkt, alleen met investeerders.

Gedekte obligaties
De obligatielening heeft – op het moment van uitgifte – een dekking van 145%. Dat houdt in dat de waarde van het onderpand 45% hoger is dan de hoogte van de obligatielening. Als obligatiehouder heeft u (via de stichting) het recht van 1ᵉ hypotheek op het betreffende vastgoed.

Betrokken partijen en hun rol

De uitgevende instelling – Welkom Vastgoed Veenendaal BV
Dit is de onderneming waarvan u de 1e hypotheekobligaties koopt. Zij is dus de leningnemer en realiseert hiermee de gewenste vastgoedfinanciering.


1e Hypotheek Fonds BV
Het 1e Hypotheek Fonds is de serviceprovider, zij werkt voor de uitgevende instelling. Haar taak bestaat voornamelijk uit het opstellen van het informatiememorandum. Hierin komt alles te staan wat van belang is bij de uitgifte van 1e hypotheekobligaties.


Sheldon Invest BV
Sheldon Invest is de plaatsingsagent, zij werkt voor de uitgevende instelling. Via deze onderneming kunt u de 1e hypotheekobligaties aankopen. Zij verzorgt het gehele plaatsingsproces van deze 1e hypotheekobligaties. Voor het verlenen van deze beleggingsdiensten beschikt Sheldon Invest reeds 15 jaar over de benodigde vergunning van de AFM.

Vaste rente
De rente op de obligaties-A is 5%. Dat is de rente die u krijgt per jaar. Voor 4 obligaties (€ 80.000) krijgt u dus ieder jaar € 4.000 aan rente. De rente wordt iedere maand betaald. U krijgt bij 4 obligaties dus iedere maand € 333,33 rente. De rente krijgt u vanaf de eerste dag dat u de obligaties krijgt toegewezen.

De rente op de obligaties-B is 5,5%. Dat is de rente die u krijgt per jaar. Voor 5 obligaties (€ 125.000) krijgt u dus ieder jaar € 6.875 aan rente. De rente wordt iedere maand betaald. U krijgt bij 5 obligaties dus iedere maand € 572,92 rente. De rente krijgt u vanaf de eerste dag dat u de obligaties krijgt toegewezen.

Minimale deelname
De minimale deelname bedraagt € 20.000. Er zijn 249 obligaties van € 20.000 beschikbaar. Dit zijn de obligaties-A. Wilt u € 80.000 beleggen, dan kunt u 4 obligaties-A aankopen.

Er zijn ook obligaties-B beschikbaar. Er zijn 184 obligaties-B beschikbaar.Deze hebben een nominale waarde van € 25.000 per stuk. De minimale afname bedraagt 4 stuks, dus € 100.000. Wilt u € 125.000 beleggen, dan kunt u 5 obligaties-B aankopen.

Kosten
Bij uw inschrijving worden geen emissiekosten berekend. Er wordt uitsluitend een order- en administratievergoeding van € 250 in rekening gebracht. Dit is een vast bedrag ongeacht de hoogte van de inschrijving. Verder heeft u geen kosten, ook niet bij de aflossing van uw obligaties.

Looptijd
De looptijd van de obligaties bedraagt 4 jaar. Deze termijn begint te lopen nadat de uitgifteperiode is gesloten.  De uitgifteperiode bedraagt minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden. De obligaties kunnen mogelijk vanaf het 3e jaar boetevrij aan u worden afgelost.

Aflossing
De obligaties worden afgelost op 100% van hun nominale waarde. U ontvangt dan vanzelfsprekend ook alle rente tot op dat moment. Heeft u 4 obligaties van € 20.000 gekocht? Dan bedraagt de aflossing € 80.000.

Hoe wordt u afgelost?
Voor de aflossing van uw obligatielening zijn er diverse mogelijkheden. Dit zijn onder andere: 1. Aflossing uit eigen middelen. 2. Herfinanciering van het vastgoed bij een bank of een institutionele partij. 3. Herfinanciering van het vastgoed middels een nieuwe uitgifte van obligaties. 4. Een combinatie van bovengenoemde. 5. Verkoop van het vastgoed.

Zekerheid
De obligatielening heeft – op het moment van uitgifte – een dekking van 145%. Dat houdt in dat de waarde van het onderpand 45% hoger is dan de hoogte van de obligatielening.

Als obligatiehouder heeft u een solide onderpand op de obligatielening, namelijk het recht van 1e hypotheek op het betreffende vastgoed en verpanding van huurinkomsten. Deze zekerheidsrechten worden namens de obligatiehouders bewaard door de Stichting Zekerheidsagent Carrefour. Deze stichting dient uitsluitend de belangen van alle obligatiehouders. Worden de afspraken met u niet nagekomen? Dan mag de stichting het vastgoed verkopen. Met het geld van de verkoop betaalt de stichting de rente en de lening zoveel mogelijk terug.

De waarde van het onderpand bedraagt € 13.920.000 en is daarmee aanmerkelijk hoger dan de hoogte van de obligatielening die € 9.580.000 bedraagt. De dekking is daardoor ruim 145% op het moment van uitgifte.

Onderpand
Het gebouw is gelegen aan de rand van het centrum van Veenendaal. Het adres is Vijftien Morgen 1-25 (oneven nummers), 3901 HA Veenendaal.

Huuropbrengsten
De verwachte huuropbrengsten (inclusief servicekosten) van de zorgappartementen bedraagt € 924.411. De verwachte huuropbrengsten van de commerciële ruimtes bedraagt € 138.038. De totaal verwachte huuropbrengsten voor 2023 bedragen dus € 1.062.449. In de brochure behorende bij deze 1e Hypotheekobligaties 10 vindt u de prognose van de resultaten voor de komende jaren.

Voor wie?
U heeft over de jaren heen een mooi vermogen opgebouwd. Bijvoorbeeld uit dividenden, de verkoop van uw bedrijf of andere zakelijke transacties. U heeft dus kapitaaloverschotten. U leeft (deels) van het rendement wat behaald wordt met de opbrengst van uw beleggingen. U kiest hierbij bewust – in de eerste plaats – voor zekerheid en rust. Dit is ook het criterium waarop u uw beleggingskeuzes baseert.

Heeft u het geld van uw investering voor een periode van 4 jaar niet nodig? En heeft u met deze belegging tijdens de genoemde periode geen specifiek of noodzakelijk doel? Dan kan deze obligatielening interessant voor u zijn. De obligatielening is niet geschikt als belegging met geleend geld.

Voor wie zijn onze obligaties bijvoorbeeld geschikt?

  • U heeft ervaring met beleggen;
  • U begrijpt wat wij doen;
  • U begrijpt hoe onze obligaties werken.

Uiteindelijk dient u zelf te bepalen of deze belegging bij uw profiel past.

Risico's en overige informatie
Investeren brengt altijd financiële risico’s met zich mee. De waarde van een investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De eventueel in rekening te brengen emissiekosten en/of administratiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet (altijd) meegenomen in de berekening van het rendement.

Investeerders dienen hun aankoopbeslissing uitsluitend te nemen op basis van het informatiememorandum. U wordt geacht om het informatiememorandum van elke belegging aandachtig te bestuderen. Hierin staat alles vermeld wat belangrijk is en dient als basis voor het vormen van uw beslissingen. Voor een uitgebreide toelichting inzake de risico’s wordt verwezen naar het hoofdstuk "Risicofactoren" uit elk informatiememorandum.

Betrokken partijen en hun rol

De uitgevende instelling
Dit is de onderneming waarvan u de 1e hypotheekobligaties koopt. Zij realiseert hiermee de gewenste vastgoedfinanciering.

1e Hypotheek Fonds BV
Het 1e Hypotheek Fonds is serviceprovider, zij werkt voor de uitgevende instelling. Haar taak bestaat voornamelijk uit het opstellen van het informatiememorandum. Hierin komt alles te staan wat belang is bij de uitgifte van 1e hypotheekobligaties. 1e Hypotheek Fonds BV is dus niet de aanbieder, uitgevende instelling of plaatsingsagent van de 1e hypotheekobligaties.

Sheldon Invest BV
Sheldon Invest is plaatsingsagent, zij werkt voor de uitgevende instelling. Via deze onderneming kunt u de 1e hypotheekobligaties aankopen. Het informatiememorandum van elke investering is verkrijgbaar via (de website van) Sheldon Invest BV. Zij is aangesteld als emissiekantoor door de uitgevende instelling. Voor deze werkzaamheden heeft zij een doorlopende vergunning van de AFM.

Door het versturen van uw gegevens verleent u Sheldon Invest BV en met haar verbonden ondernemingen in de financiële sector toestemming om u te informeren over onze producten en diensten en om lookalike-profielen te creëren. Zolang dat voor marketingdoeleinden van belang is, worden uw gegevens bewaard. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@sheldoninvest.nl.

Aanvullende informatie?

Sheldon Invest werkt als plaatsingsagent voor deze 1e hypotheekobligaties. Via deze onderneming kunt u de 1e hypotheekobligaties aankopen. Voor het verlenen van deze beleggingsdiensten beschikt zij reeds 15 jaar Sheldon Invest over de benodigde vergunning van de AFM. Sheldon Invest zal u de gevraagde informatie toezenden, maar zuiver ter informatie.

Bedrag:
Mijn beslissing over definitieve deelname neem ik uiterlijk op:
Waar?
Wanneer?
Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@1ehypotheekfonds.nl.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Er is geen adres gevonden met deze postcode en huisnummer.

Hartelijk dank voor uw belangstelling. Wij zullen u op korte termijn de gevraagde informatie per e-mail en reguliere post toezenden.

Er is iets misgegaan bij het versturen van uw aanvraag. Neem contact op met info@1ehypotheekfonds.nl.